Родителски срещи - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Родителски срещи

Родители
 
                                                                                                                                                                                     
 Уважаеми родители,                                                                                                                                                                
        На 18.09.2017 /понеделник/ от 18.00 ч в сградата на училището ще се проведе среща с родителите на  учениците от 2 - 7 клас със следния дневен ред:
        1. Запознаване с ЗПУО.
        2. Запознаване с учебния план.
        3. Запознаване с правилника за дейността  на училището за учебната 2017/2018 г
        4. Запознаване със Заповед №803 от 01.09.2017 за опазване  и съхранение на учебниците и с реда за тяхното възстановяване при установяване на негодност или липса.
        5. Насоки за новата учебна година.
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                      
 Уважаеми родители,                                                                                                                                                                
        На 11.09.2017 /понеделник/ от 17.30 ч в сградата на училището ще се проведе среща с родителите на бъдещите първокласници и родителите на децата от подготвителната група със следния дневен ред:
        1. Общо представяне на училището от г-н Венко Точевски - директор на ОУ"Христо Смирненски"и обявяване на класните ръководители.
        2. Запознаване на родителите с учителите по паралелки и насоки за учебната 2017/2018 г.

                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню