Родителски срещи - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Родители
 
 
2020/2021 г
 
10.09.2020      ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ                                                                    
                                                                                                                
 

 Уважаеми родители,
На 10.09.2020 г/ четвэртък /, от 17.30 ч в ОУ"Христо Смирненски" ще се проведе среща с родителите  на бъдещите петокласншцш.

 
                                                                                                                 

  09.09.2020    РОДИТЕЛСКА СРЕЩА                                                                                                               
                                                                                                                                                                                         
   В сряда / 09.09.2020/, от 17.30 ч, в  ОУ"Христо Смирненски" ще се проведе  среща с родителите на бъдещите първокласници с дневен ред:
1. Обща среща с родителите.
2. Среща на родителите с преподавателите по паралелки.
 
                                                                                                                                                                                   


 
 
2019/2020 г
 
 
 
 
  17.09.2019    РОДИТЕЛСКА СРЕЩА                                                                                                               
                                                                                                                                                                                         
   Във вторник / 17.09.2018/, от 17.30 ч, в  ОУ"Христо Смирненски" ще се проведе  среща с родителите на учениците от първи до седми клас с дневен ред:
1. Запознаване с промените в правилника за вътрешния ред в училище.
2. Среща с преподавателите по предмети и указания за новата учебна година.

 С родителите на бъдещите седмокласниците първо ще се проведе обща среща - разговор с директора на училището, г-н Точевски, след което по класни стаи ще продължи срещата с класния ръководител и преподавателите по предмети с указания за новата учебна година. 

. 
                                                                                                                                                                                   


 
 
 
  06.09.2019    РОДИТЕЛСКА СРЕЩА                                                                                                               
  петък                                                                                                                                                                       
   Във вторник / 09.09.2019/, от 17.30 ч, в  ОУ"Христо Смирненски" ще се проведе  среща с родителите на бъдещите първокласници и на децата от подготвителната група със следния дневен ред:
1. Директорът Венко Точевски представя училището  ОУ"Христо Смерненски" и  учителите на първи клас.
2. Среща по класове и указания за предстоящата учебна година.

. 
                                                                                                                                                                                   

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню