График за работа на учителите с родители и ученици - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Ученици
 
 
            ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ   “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ “     ХАСКОВО
  6300 Хасково бул.Съединение №40   тел/факс 038 62 25 24 ,e-mail : ssmirnenski@abv.bg
             
 
ЗАПОВЕД    773  /  14.09.2023 г.
 
 
             На основание  чл.258 и  чл.259, ал.1  от  ЗПУО  
 
 
        ОПРЕДЕЛЯМ  
 
Допълнителният   час   на класа  за работа с ученици, родители и учебната документация  за уч.2023/24 година, да се провежда
 
Всеки  вторник  , както следва :

     1-   2  клас       от  12.10   до   12.45 ч
    3  - 4 клас        от  13.00   до  13.40  ч
     5  - 7  клас       от  14.05   до   14.45 ч
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню