1 - 4 клас - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Прием
                                                                               2021/2022 учебна година                                                                          УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ ,

За учебната 2021/2022г ОУ“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА
- 5 ПАРАЛЕЛКИ  ПО 22 УЧЕНИЦИ  първи клас
5 ПАРАЛЕЛКИ  ПО 26 УЧЕНИЦИ  пети клас


 
 
                                         2020/2021 учебна година                                                                                    
 
04.2021         Утвърден  ПЛАН ПРИЕМ                       ЗА 2021/2022                                                                                                      
                                                                                                                                                                               
Утвърден  план –прием
за първи и пети клас за учебната 2021/2022
1.Пет паралелки за първи клас.Броят на местата в паралелка ще бъде 22/двадесет и двама/ученици.
2.Пет паралелки за пети клас. Броят на местата в паралелка ще бъде 26/двадесет и шест / ученици.
                                                                                                                                                                             

 
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

ОУ“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА 5 ПАРАЛЕЛКИ  ПО 22 УЧЕНИЦИ   ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА.
МОЖЕТЕ ДА ПОДАВАТЕ СВОИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ ПОРТАЛ НА ОБЩИНА ХАСКОВО http://priem.haskovo.bg - рубрика "Прием в първи клас"  ОТ 29.04.2020Г ДО 1.06.2020 г.
СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ И НА МЯСТО В УЧИЛИЩЕТО В СРОКОВЕТЕ СЪГЛАСНО ГРАФИКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ,ОПРЕДЕЛЕНИ В ЗАПОВЕДТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.


                                                                                 
                       ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМАТА за кандидатстване: 
06.2020          ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС ЗА 2020/2021                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                               

Организация по приема на първокласници за 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА


Организация на дейностите по прием в първи клас за учебната 2020/2021 г


Записването на децата в първи клас се извършва от 04.06. до 09.06 2020 г като се представят следните документи:
1. Заявление за записване по образец
2. Копие от акта за раждане и оригинал за сравнение
3. Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал
4. Заявление да целодневна организация на учебния ден/за желаещите/
 
                                                                                                                                                                             

Информация
     Кандидатстване за прием в І-ви клас се извършва по електронен път или с подаване на заявление /по образец/ в едно от желаните от родителите учебни заведения. Класирането и записване на деца в І-ви клас се извършва поетапно в определените в Правилник срокове и етапи.

           1. Обявяване на свободните места ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
от 27.04.2020 до 27.04.2020
Етап12. Подаване на заявления за първо класиране
от 29.04.2020 до 01.06.2020
Етап23. Обработка Първо Класиране
от 03.06.2020 до 03.06.2020
Етап34. Обявяване на резултатите от първо класиране
от 03.06.2020 до 03.06.2020
Етап45. Записване на приетите ученици след първи етап
от 04.06.2020 до 09.06.2020
Етап56. Обявяване на свободните места ВТОРО КЛАСИРАНЕ
от 10.06.2020 до 10.06.2020
Етап67. Подаване на заявления за второ класиране
от 11.06.2020 до 16.06.2020
Етап78. Обработка Второ Класиране
от 17.06.2020 до 17.06.2020
Етап89. Обявяване на резултатите от второ класиране
от 17.06.2020 до 17.06.2020
Етап910. Записване на приетите ученици след второ класиране
от 18.06.2020 до 22.06.2020
Етап111. Обявяване на свободните места ТРЕТО КЛАСИРАНЕ
от 23.06.2020 до 23.06.2020
Етап112. Подаване на заявления за трето класиране
от 24.06.2020 до 26.06.2020
Етап113. Обработка Трето Класиране
от 29.06.2020 до 29.06.2020
Етап114. Обявяване на резултатите от трето класиране
от 29.06.2020 до 29.06.2020
Етап115. Записване на приетите след трето класиране
от 30.06.2020 до 01.07.2020
Етап15

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню