1 - 4 клас - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

1 - 4 клас

Прием
 
Сформиране на групи за ЦОУД

     5, 6 клас
     От 01.09.2019 до 14.09.2019 г се приемат заявления попълване на групите за ЦОУД при наличие на свободни места.
Максимален брой ученици в групата е 25 ученика.
ВАЖНО!!!
    1. Участието на учениците в групите за ЦОУД е по желание на родителите и съобразно възможностите на училището.
    2. Ученикът е длъжен да посещава редовно заниманията  в групите от ЦОУД.
    3. Извънучилищните занимания на учениците в групите от ЦОУД, които не се провеждат на територията на ОУ"Христо Смирненски" трябва да бъдат съобразени с часовете на дейностите в целодневната организация:
         - 2 - 4 клас до 16.30 ч
         - 5 - 7 клас до 17.00 ч
    4. Отписването от ЦОУД се извършва
         - със заявление до 15.09.2019 г.
        - в началота на втория срок
        - по медицински причини, удостоверено с медицински документ
        - при преместване на ученика в друго училище
ПЛАН ПРИЕМ

Работно време на комисията по прием на заявления за 1 клас  и Подготвителна група:
8.30 ч - 12.00 ч
13.00 ч - 16.00 ч

Задължителни документи:
1. Попълнено заявление за записване по образец
2. Копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване
3. Личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване
4. Удостоверение за завършена подготвителна група или декларация, че детето не е посещавало (за върналите се от чужбина деца)
5. Документи, удостоверяващи верността на ползваните критерии за прием в I клас.

     Постъпването в първи клас е задължително за децата, които навършват 7-годишна възраст в годината, през която се осъществява приемът за новата учебна година. /2011 г/
В първи клас по преценка на родителя могат да бъдат записани и деца, които навършват 6-годишна възраст през годината, когато се осъществява приемът за първи клас.
Задължително условие е наличието на готовност за училище, потвърдена в издаденото на детето удостоверение за задължително предучилищно образование.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню