Екип - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Екип

За нас
 
 
2018/2019 г   
-----------------------------------------------------------
   1 А  Лидия Димова
   1 Б  Гергана Грудева
   1 В  Елена Николова
   1 Г  Анелия Метларова

    2 А   Богдана Тенева
    2 Б   Богдана Бойчева
    2 В   Дияна Маринова
    2 Г   Валя Йорданова
    2 Д  Соня Милушева
    2 E   Росица Александрова

    3 А   Росена Хаджиева                     
    3 Б   Емилия Николова                      
    3 В   Доротея Петкова                       
    3 Г   Елеонора Бонева                     
    3 Д   Добрина Динкова                   
   
    4 А   Катя Владимирова                        
    4 Б   Цветелина Тодорова                 
    4 В   Нели Йорданова                       
    4 Г   Минка Илчева                           
    4 Д  Лидия Арабаканова 
    4 E   Евгения Димова

  
   
-------------------------------------------------------------------------

 Клас      Кл. ръководител     5 - 7 клас     
-------------------------------------------------------------------------
   5 А Добринка Делчева
   5 Б Атанаска Трифонова
   5 В Дианя Георгиева
   5 Г Ангелина Ангелова
   6 А Снежана Кунева
   6 Б Пасинка Атанасова
   6 В Красимира Петкова
   6 Г Латунка Танчева
   6 Д Виолета  Борисова

    7 А  Нели Димитрова                      
    7 Б  София Бакалова                                 
    7 В  Катя Калинова 
    7 Г  Жанета Демирева
    7 Д  Петка Иванова 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню