Екип - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

За нас
 
 
2020/2021 г   
-----------------------------------------------------------
 
 1 А Росена Хаджиева
 1 Б Емилия Николова
 1 В Елеонора Бонева
 1 Г Добрина Динкова

 2 А Нели Йорданова
 2 Б Цветелина Тодорова
 2 В Минка Илчева
 2 Г Евгения Димова
 2 Д Лидия Арабаканова

    3 А  Лидия Димова
    3 Б  Гергана Грудева
    3 В  Елена Николова
    3 Г  Анелия Метларова

    4 А   Богдана Тенева
    4 Б   Богдана Бойчева
    4 В   Дияна Маринова
    4 Г   Доротея Петкова
    4 Д  Соня Милушева
    4  E  Росица Александрова

                     
                      
   
   
      

  
   
-------------------------------------------------------------------------

 Клас      Кл. ръководител     5 - 7 клас     
-------------------------------------------------------------------------
 5 А Виолета Борисова
 5 Б Латунка Танчева
 5 В Яна Вълчева
 5 Г Дияна Стойчева

  6 А Нели Тенчева 
  6 Б Нели Димитрова
  6 В Катя Калинова
  6 Г Жанета Демирева
  6 Д Жени Димова

   7 А Таня Манолова
   7 Б Атанаска Трифонова
   7 В Дианя Георгиева
   7 Г Ангелина Ангелова


   
   
 
 
 

Учители от целодневна организация на обучение - АТУАЛИЗАЦИЯ
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню