Екип - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

За нас
 
 
 
 
 
 
 
КЛАСНО РЪКОВОДСТВО И ПИГ 2023/2024г
 
 
І „а” клас                  Лидия Арабаканова
І „б” клас                  Цветелина Тодорова
І „в” клас                  Минка Илчева
І „г” клас                  Евгения Димова
 
ІI „а” клас                Доротея Петкова
ІI „б” клас                Гергана Грудева
ІI „в” клас                Милена Манева
ІI „г” клас                 Анелия Метларова
 
ІII „а” клас               Богдана  Тенева
ІII „б” клас               Соня Милушева
ІII “в” клас               Диана Маринова
ІII„г” клас                Росица Александрова
 
ІV „а” клас               Росена  Хаджиева
ІV „б” клас               Емилия Николова
ІV „в” клас               Елеонора Бонева
ІV  „г” клас              Добрина Динкова
 
           
V”а”клас                  Виолета Борисова
V”б”клас                  Латунка Танчева
V”в”клас                  Яна Вълчева
V”г” клас                 Петка Иванова
 
VI„а” клас               Нели Димитрова 
VI”б” клас                Женя Димова         
VI”в” клас                Диана Стойчева
VI”г” клас              Невена Тенчева
 
VII”а” клас               Диана Георгиева            
VII ”б” клас              Таня Манолова
VII ”в” клас              Мая Гочева
VII”г” клас                Ангелина Ангелова
VII“д“ клас               Дияна Запрянова
 
 
 
 ПИГ
1клас  
1 група Семра Ариф
2 група Елена Маркова
3 група Невена Колева
4 група-Катя Владимирова
 
2 клас
       1 група-  Диана Петрова       
          2 група – Лозка Тянкова
          3 група – Елица Трифонова            
          4 група-   Гергана Димова
 
 
 
3 клас
1 група –Златка Райкова
2 група- Марианна Гинева 
3  група – Румяна Богданова
 
4 клас
1 група- Лидия Димова
2 група- Недрет Инан
3  група – Галина Войникова
 
5 клас
           1 група – Мариета Милкова
           2 група –Христина Грозева
 6 клас
              1 група - Кристина Атанасова
              2 група -  Милена Генчева
 
 
 
 
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню