Ваканции - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Ученици
 
 
 
                  


Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:
28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
24.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:
                                    06.02.2024 г.  I - XII клас

Неучебни дни
17.05.2024 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII клас
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:
13.05.2024 г.    XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г.    І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г.    IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г.    V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2024 г.    VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)
 
 
 
 
 
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню