НВО - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Ученици


ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 
ІV клас

 • Български език и литература –  .................
 • Математика –  ..................
ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 
VІІ клас

 • Български език и литература - 16.06.2021 г.
 • Математика – 18.06.2021 г
  
График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020 – 2021 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 • Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до ...................... 
 • Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до.......................... 
 • Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. ........................
 •  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до .....................
 •  Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до .....................
 •  Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до ..............
 •  Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до ..............
 •  Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране .......................
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране ........................
 •  Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране .........................
 •  Записване на приетите ученици на трети етап на класиране .......................
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до ..................
 •  Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до ....................
   
Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2019-2020 година


 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню