График ФУЧ - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Ученици
 
 
 
 
 
 
 
Часовете по   ФУЧ  -  БЕЛ  , ФУЧ -АЕ   и  ФУЧ -   математика    се провеждат  след задължителните  часове от раздел  А и раздел Б, включени в седмичното разписание. 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню