Ваканции - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Ученици
 
 
 
                  


Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година
Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
31.01.2022 г. – 04.02.2022 междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XII клас


Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:
07.02.2022 г. – I - XII клас

Неучебни дни

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

31.05.2022 г. І – III клас (14 учебни седмици )
15.06.2022 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици) 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню