Екип - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

За нас
 
 
 
 
2021/2022 г   
-----------------------------------------------------------
 
1 А Богдана Тенева
1 Б Соня Милушева 
1 В Дияна Маринова
1 Г Росица Александров

 2 А Росена Хаджиева
 2 Б Емилия Николова
 2 В Елеонора Бонева
 2 Г Добрина Динкова

 3 А Нели Йорданова
 3 Б Цветелина Тодорова
 3 В Минка Илчева
 3 Г Евгения Димова
 3 Д Лидия Арабаканова

    4 А  Пенка Видева
    4 Б  Гергана Грудева
    4 В  Елена Николова
    4 Г  Анелия Метларова

    

                     
                      
   
   
      

  
   
-------------------------------------------------------------------------

 Клас      Кл. ръководител     5 - 7 клас     
-------------------------------------------------------------------------
  5 А Дианя Георгиева
  5 Б Таня Манолова
  5 В Мая Гочева
  5 Г Ангелина Ангелова
  5 Д Д. Запрянова

  6 А Виолета Борисова
  6 Б Латунка Танчева
  6 В Яна Вълчева
  6 Г Дияна Стойчева

  7 А Нели Тенчева 
  7 Б Нели Димитрова
  7 В Катя Калинова
  7 Г Жанета Демирева
  7 Д Жени Димова

 

   
   
 
 
 

Учители от целодневна организация на обучение 

I клас
1 група – Златка Райкова
2 група – Антония Атанасова
3 група – Румяна Богданова
II клас
1 група – Василена Стойчева
2 група – Недрет Инан
3 група – Мария Цакова
4 група – Доротея Петкова
III клас
1 група – Елена Маркова
2 група – Невена Колева
3 група – Катя Владимирова
4 група – Марианна Гинева

IV клас
1 група –Диана Петрова
2 група –Лозка Тянкова
3 група – Милена Манева
4 група – Гергана Димова

V клас
1 група – Христина Грозева
2 група -Ирина Райкова
VI клас
1 група – Кристина Атанасова
2 група - Иванка Драгиева

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню