Екип - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

За нас
 
 


Класното ръководство за учебната 2021 /2022 година:

І „а” клас Богдана Тенева
І „б” клас Соня Милушева
І “в” клас Росица Александрова
І „г” клас Диана Маринова

ІI „а” клас Росена Хаджиева
ІI „б” клас Емилия Николова
ІI „в” клас Елеонора Бонева
ІI „г” клас Добрина Динкова

ІII „а” клас Нели Йорданова
ІII „б” клас Цветелина Тодорова
ІII „в” клас Минка Илчева
ІII „г” клас Евгения Димова
ІII „д” клас Лидия Арабаканова
ІV „а” клас Пенка Видева
ІV „б” клас Гергана Грудева
ІV „в” клас Елена Николова
ІV „г” клас Анелия Метларова
V”а” клас Таня Манолова
V ”б” клас Диана Георгиева
V ”в” клас Мая Гочева
V”г” клас Ангелина Ангелова
V“д“ клас Дияна Запрянова


VI”а”клас Мариета Милкова
VI”б”клас Латунка Танчева
VI”в”клас Яна Вълчева
VI”г” клас Диана Стойчева
VII„а” клас Невена Тенчева
VII”б” клас Нели Димитрова
VII”в” клас Катя Калинова
VII”г” клас Жанета Демирева
VII”д” клас Женя Димова


ІІ. Часовете по Безопасност на движението за учебната 2021 / 2022 година да се преподават от класните ръководители.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните лица за сведение и изпълнение

Директор : …………………..
/ В.Точевски/

Запознати със заповедта:

1. Богдана Тенева …………………… 17.Таня Манолова …………………
2. Соня Милушева ………………… 18. Диана Георгиева …………………
3. Росица Александрова …………….. 19. Ангелина Ангелова ………………
4. Диана Маринова ………………… 20. Анелия Метларова ………………
5. Росена Хаджиева ………………… 21. Мариета Милкова ………………
6. Емилия Николова …………………… 22. Латунка Танчева ………………
7. Елеонора Бонева …………………… 23. Яна Вълчева ………………
8. Добрина Динкова …………………… 24. Диана Стойчева …………………
9. Нели Йорданова ………………… 25. Невена Тенчева …………………
10. Цветелина Тодорова …………………… 26. Нели Димитрова ………………
11. Минка Илчева …………………… 27. Катя Калинова ………………
12. Евгения Димова ……………………. 28 Жанета Демирева..………………
13. Лидия Арабаканова …………………… 39. Женя Димова ………………
14. Пенка Видева ……………………… 30.Мая Гочева ………………..
15. Гергана Грудева ………………………… 31Дияна Запрянова ..……………
16. Елена Николова …………………………
Учителите на групи за целодневна организация на учебния ден за учебната 2020 /2021 година:

I клас
1 група – Златка Райкова
2 група – Антония Атанасова
3 група – Румяна Богданова
II клас
1 група – Василена Стойчева
2 група – Недрет Инан
3 група – Мария Цакова
4 група – Доротея Петкова
III клас
1 група – Елена Маркова
2 група – Невена Колева
3 група – Катя Владимирова
4 група – Марианна Гинева

IV клас
1 група –Диана Петрова
2 група –Лозка Тянкова
3 група – Милена Манева
4 група – Гергана Димова

V клас
1 група – Христина Грозева
2 група -Ирина Райкова
VI клас
1 група – Кристина Атанасова
2 група - Иванка Драгиева

 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню