1 - 4 клас - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Прием
   

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ “ ХАСКОВО
6300 Хасково бул.Съединение № 40 ;email : info-2601011@edu.mon.bg


ЗАПОВЕД № 625/ 02.06 .2023 г


На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО , във връзка с чл.45 ал.3 от Наредба за организацията на дейностите в училищното образование

НАРЕЖДАМ

І. Да бъдат записани в първи клас за учебната 2023/2024 година
следните ученици:
1 Адриян Живков Белев
2 Александра Добрева Паунова
3 Александра Иванова Цачева
4 Александър Иванов Атанасов
5 Александър Антонов Черноморски
6 Александър Георгиев Кирев
7 Алекси Петев Георгиев
8 Андрей Павлов Андреев
9 Анелия Стефанова Тенева
10 Антония Господинова Петева
11 Арсел Али Али
12 Асиа Мехмед Сойутюрк
13 Аяз Ерол Юмер
14 Берай Юзал Аптикерим
15 Борис Светославов Янков
16 Борис Иванов Бинев
17 Борислав Антонов Тодоров
18 Борян Веселинов Колев
19 Боян Боянов Нейков
20 Ванеса Ангелова Цветкова
21 Васил Тенчев Василев
22 Виктор Иванов Пебров
23 Виктор Владимиров Димитров
24 Владислав Димитров Белев
25 Габриела Ангелова Ангелова
26 Габриела Живкова Серафимова
27 Габриела Петева Ненчева
28 Гамзе Михайлова Андреева
29 Георги Здравков Георгиев
30 Дамла Ержан Реджеб
31 Дамла Халим Халим
32 Денислав Костадинов Костадинов
33 Дефне Ержан Реджеб
34 Дефне Рамис Рамис
35 Джан Джафер Исмаил
36 Димитър Георгиев Карагьозов
37 Димитър Георгиев Георгиев
38 Димитър Георгиев Милушев
39 Дуйгу Атие Искренова
40 Едже Хикмет Исмаилова
41 Елена Тилкова Ангова
42 Елиф Шейнур Хаджъоглу
43 Емир Сейдахмед Рефик
44 Ерсин Ертан Хасан
45 Ивайла Красенова Христова
46 Ивайла Валентинова Милкова
47 Ирина Александрова Стефанова
48 Йордан Динков Лисов
49 Кайла Шакир Халил
50 Камен Иванов Иванов
51 Каан Сергеев Стефанов
52 Кенан Ремзи Рахим
53 Константин Димитров Георгиев
54 Кристиян Петров Петев
55 Кузман Евгениев Христов
56 Магдалена Йорданова Куртева
57 Мария Светлинова Василева
58 Мария Тодорова Димитрова
59 Мартин Стефанов Гюргаков
60 Мая Богомилова Златинова
61 Мелек Илиева Йорданова
62 Мергюл Мерджан Решат
63 Михаил Тодоров Златев
64 Надежда Стефанова Филипова
65 Наз Гьоксел Гюнер
66 Натали Красимирова Ванчева
67 Ник Александър Вълков
68 Никол Бориславова Кузева
69 Николай Иванов Янтекелиев
70 Николай Димитров Русев
71 Николай Петков Колев
72 Ниса Нури Салиф
73 Нуршен Ерхан Мехмед
74 Пенко Тинков Пенев
75 Петър Мирославов Станчев
76 Петя Георгиева Петрова
77 Пламен Иванов Димов
78 Пламена Александрова Кавалджиева
79 Райън Николаев Райчев
80 Ралица Мирчева Митрева
81 Рая Янкова Чобанова
82 Рая Емилова Кедикова
83 Рая Янкова Тодорова
84 Ребека Тодоров Георгиев
85 Селен Юзджан Джемал
86 Симай Айгюнова Мехмедова
87 Симона Станиславова Трендафилова
88 Симона Иванова Грозева
89 Стефан Красимиров Ванчев
90 Стефани Спасова Илчева
91 Стилиян Мирославов Димитров
92 Теодора Петрова Петева
93 Тея Диянова Точева
94 Феркан Фариз Ахмед
95 Христо Ангелов Иванов
96 Шукри Ашим Шукри


Записването на децата в първи клас се извършва от 05.06.2023г до 09.06.2023 г като се представят следните документи:

1.Заявление за записване по образец
2.Копие от акта за раждане и оригинал за сравняване/ при подадено онлайн заявление/.
3.Удостоверение за завършена подготвителна група –оригинал.
4.Заявление за целодневна организация на учебния ден / за желаещите/.

Директор :
/ С.Траилова / 
 
 
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню