Настоятелство - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

 

За дарители:
Сметка  на  Училищното настоятелство:
ЦЕНТРАЛНА  КООПЕРАТИВНА   БАНКА
BG53 CECB 9790  1018  0119  01
Училищно настоятелство при ОУ "Христо Смирненски"

Училищното настоятелство при Основно училище "Христо Смирненски"-гр.Хасково е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на целите, залегнали в устава му.
Стремим се да възстановим стародавната българска традиция, която в нашата история е била от особено голямо значение за укрепването и възраждането на родната култура и образование.
Направление в дейността на Училищното настоятелство е и съдействието за подобряване на финансовото и материалното състояние на училището, поддържане и обогатяване на материално-техническата база. Трябва да отбележим, че съдействието, което оказва Училищното настоятелство по отношение на материалната база има конкретна насоченост:
·        Посредством финансовата помощ на Училищното настоятелство са извършени ремонтни дейности и е обзаведен кабинет по английски език в начален етап на училището.
·        През 2019-21год. са оборудвани 24 класни стаи и кабинети със мултимедийни проектори, с цел подобряване качеството на образование  чрез  въвеждането на иновативни елементи и прилагане на нови методи на преподаване,както и осигуряване безопасността на учениците.
·        Училищното настоятелство предоставя в края на всяка учебна година- финансови награди за стимулиране на ученици за участия в олимпиади,състезания и конкурси.
Работата на нашето настоятелство по традиция е в трудни условия да съдейства за подобряване на условията за обучение и възпитание на учениците. И ако все още нашите възможности не са големи, желанието ни е в следващите години дейността ни да е по-активна, с повече и по-богати инициативи, разширяваща кръга на участниците –учители, родители и ученици,с повече и по-конкретни резултати.Важното е, че сме поставили началото на един и дълъг, и сложен процес, но едва ли може да ни удовлетворява постигнатото. За нас постиженията са по-скоро основа за по-високи критерии, мотив за успехи в бъдещата дейност.
Всички разходи се правят с решение на Съвета на настоятелите, съгласувано с членовете, които участват в заседанията на Училищното настоятелство.
Председател: Константина Павлова
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню