Нашата гордост - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

 
 
 
Наша гордост  за 2021/2022  учебна година

 
 
 
 
 
Наша гордост  за 2020/2021  учебна година

Ученик на годината - начален етап   
  
Мариан Атанасов Стефанов - 2 д клас
Постижения на ученика:
II награда – World Art Games Fiestalonia – Испания
II награда – Music box Fiestalonia – Великобритания
II награда – Online Wave Fiestalonia – Испания
III награда – Шести международен клавирен конкурс „ Андрей Стоянов“ гр. София
I награда / класика- поп/ – Шести дистантен конкурс. Нови гласове и песни „ Коледен благослов“ гр. София.
I награда / Коледна песен/ – Шести дистантен конкурс. Нови гласове и песни „ Коледен благослов“ гр. София.
Специална награда / Нека бъдем добри/ - Шести дистантен конкурс. Нови гласове и песни „ Коледен благослов“ гр. София.
I награда – Ротари клуб „ Хасково“ – „ Мечтая за коледа“ гр. Хасково.

 Ученик на годината - прогимназиален  етап    

Кристияна Антонова Тодорова -   7 в клас
Постижения:
Отлично представяне на НВО -7 клас

 
 
 
Наша гордост  за 2019/2020  учебна година

Ученик на годината                                      Учител на годината

Тома Николов - 7 а клас                         Добринка Делчева -
                                                                   гл. учител по Биология и ЗО

КЛАСИРАНИ  НА  ПРИЗОВИ  МЕСТА
НА  ОБЛАСТНИ  ОЛИМПИАДИ  ПО  ПРЕДМЕТИ
2019/2020 г

Български език и литература

                                                             2 място     Виктория Кирякова -  7 а клас  
                                                             2 място     Виолета Пехливанова - 5 в клас
                                                             3 място     Йоана Траилова  –   5 бклас
                                                             3 място    Анджелина Бисерова - 5 д клас
                                                             3 място    Виктория Димитрова  - 6 г  клас 
 
                                                            История и цивилизации

                                                             2 място    Йоана Траилова –   5бклас 
                                                             3 място    Гергана Пенкова   - 5д клас
                                                             3 място    Михаела Иванова  - 7б  клас 
 
                                                           География и икономика

                                                             1 място     Гергана Пенкова -  5д клас
                                                             3 място    Хакиме Хабиб   - 5а клас
 
                                                           Биология и ЗО

                                                             3 място    Радостин Господинов - 7б клас  
 
                                                        Областен кръг на олимпиадата  „Знам и мога“ за 4 клас

                                                            3 място    Велизар Котов - 4г клас
 
                                                         Астрономия

                                                       2 място   Стефан  Кирилов Васев  - 7в клас 
 
 
 
 
 
 
 
       УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА 2018-2019

             ЖАНЕТА   ДЕМИРЕВА 
  УЧЕНИЦИ НА ГОДИНАТА   2018-2019 
           Габриела Петкова Данева - 7д клас
           Момчил Андреев Марчев - 7в клас

 
 
 
 
      Нашата гордост      2018-2019 Г                                                                                                        
                                                                                                                                                                          

Класирани ученици на призови места на областни кръгове на олимпиадите:


Класирани за националния кръг на олимпиадата по История и цивилизации
         Габриела Петкова Данева - 7д клас
         Момчил Андреев Марчев - 7в клас

1 място на областен кръг на националната олимпиада - Знам и мога
    Йонг Ха Парк- 4а клас 
1 място на областен кръг на олимпиадата по История и цивилизации
      Михаела Иванова Иванова - 6б клас 
1 място на математическото състезание Европейско кенгуру
      Владимир Тонев  - 1 г клас
1 място в националното състезание по БЕЛ "Стъпала на знанието"
      Нели Тенчева -7 а клас
      Силвия Стайкова - 7 б клас
      Аксиния Везирова - 7 в клас
1 място в националното състезание ИТ"Знайко"
      Мария-Веселина Василева - 4 клас
      Десислава Енчева - 4 клас
      Самир Касим - 6 клас
      Ева-Мария Кирилова - 6 клас
      Моника Димитрова - 6 клас 
      Михаела Иванова - 6 клас
2 място в националното състезание ИТ"Знайко"
      Петър Георгиев - 4 клас
3 място на областен кръг на олимпиадата по История и цивилизации
     Тома Митко Николов - 6а клас
     Преслава Данаилова Савова- 5б клас 
3 място на областен кръг на олимпиадата по География и икономика
     Кристияна Антонова Тодорова- 5в клас
Областен кръг на олимпиадата по Български език и литератера
    1 място  Габриела Петкова Данева - 7д клас
    2 място Момчил Андреев Марчев - 7в клас
    3 място Селин Зюхал Бектеш - 7в клас   
3 място в националното състезание ИТ"Знайко"
    Йоана Траилова - 3 б клас
    Диляна Петрова - 3 б клас
    Александър Бакърджиев - 5 а клас
    Илия Иванов - 5 а клас
    Божидар Иванов - 5 а клас
    Живодар Марашев - 5 а клас
    Мина Колева - 6 б клас
    Иешим Садула - 6 б клас
                                                                                                                                                                                   

 
 
 
  НАШАТА ГОРДОСТ    - 2017-2018 Г                                                                       
                                                                                                                                       
    Ученик на годината
   Виктория  Ангелова  Георгиева  -7 б
            1 място Областен кръг на олимпиадата по Български език и литература
            3 място Областен кръг на олимпиадата по История и цивилизация
  Спортист на годината
            Отборът по футбол при ОУ"Христо Смирненски" с треньор г-н Алексиев

  Отлично представили се на областно и национално ниво на олимпиади и състезания

    Момчил Андреев Марчев  -  6в
            1 място Областен кръг на олимпиадата по География и икономка
            1 място Областен кръг на олимпиадата по История и цивилизация
  Ервин Байрямов Смаилов  -  7 д
            1 място Областен кръг на олимпиадата по Физика и астрономия
            1 място Областен кръг на олимпиадата по История и цивилизация
  
  Тома Митков Николов - 5а
           2 място Областен кръг на олимпиадата по История и цивилизация
  Ниляй Сейхан Халил  7 в
           2 място Областен кръг на олимпиадата по История и цивилизация
  Михаела Иванова Иванова  -5 б
            2 място Областен кръг на олимпиадата по Български език и литература
  Тея Недялкова Далова  -5 а
            2 място Областен кръг на олимпиадата по Български език и литература
  Михаела Руменова Чобанова  4 в
            2 място Областен кръг на националната  олимпиадата "Знам и мога" - 4 клас

  Класирани ученици на националния кръг на Националното състезание ИТ"Знайко"

  1 място категория мултимедия
    Иешим Мустафа Садула - 5 б
    Антония Николаева Стоименова - 5б    
2 място категория УЕБ 
Делчо Златков Георгиев - 7 а
Стефан Иванов Тенев - 7 а
2 място категория мултимедия
    Мелек Мюслюм Кямил - 7 д
3 място категория мултимедия
    Михаела Иванова Иванова - 5 б
    Емилия Владимирова Димитрова - 5 б
2 място категория програмист
   Мария -Веселина  Илиева Велева 3 б
3 място категория мултимедия
   Кристия Валентинова Трифонова - 3 б
   Йоана Николаева Траилова - 3 б
Оригинална идея категория Програмист
Петър Георгиев 3 г                                                                                                                                      
                
        ВИПУСК    2018
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню