Маджарово - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

 
 
 22.10.2016                  ПРОЕКТ "Кой чисти в природата"                                                                              
        Регионална библиотека „Хр. Смирненски“ е спечелила проект„Кой чисти в природата?" в Конкурс за малки проекти, 2016 г.наФондация Глобални библиотекиБългария :Библиотеката – активен участник в обществения живот“, с Министерство на културата.
         Партньор по реализиране на дейностите от проекта са ученици от еко клуб "Приятели на природата" и еко   клуб "Земляни"от ОУ „Христо Смирненски”. Във връзка с проекта участниците от ЕК „Приятели на природата“ посетиха гр. Маджарово,  където в природозащитния център Източни Родопи се запознаха с работата по опазване на лешоядите , естествените чистачи на природата и ги наблюдаваха в естествената им среда.
                                                                                                                                
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню