Международни проекти - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

 
 
 


НАЦИОНАЛНИ

МЕЖДУНАРОДНИ 

Проект „Четене без граници“ на програма Еразъм+ на Европейската комисия 2017-2019. Училището е автор и координатор на проекта, в който участват девет държави. Партньори са училища от Гърция, Ирландия, Италия, Португалия, Полша, Латвия, Румъния и Турция.
Настоящият проект „Четене без граници“ е със срок 2 години и продължава до август 2019. Предстоят обучителни дейности в Италия и Турция. Автор и координатор на проекта е учителят по английски език г-жа Радка Матанова.
Проектът има за цел да повиши мотивацията за четене на книги сред децата, да популяризира българската и европейска литература, както и насърчаване на трансграничното сътрудничество между училищата по ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ – дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти само между училища ... още


 Международен проект по Erasmus "Моята националност е човек" / 2015-2017/
 Участват екипи от Италия, Гърция, Латвия и Румъния. Проектът е разработен от г-жа Рада Матанова, която е и координатор. Дейностите по проекта обхващат различни образователни теми: общуване, религия, спорт, музика, литература, екология.  Международният екип от учители и деца съвместно създаде „Харта за ПРАВАТА и ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на учениците“. Десетки забавни дейности се проведоха във всички партньорски училища в продължение на две години. Бяха създадени електронни книжки, видеофилми, фотоизложба “Smiles without borders”, интеркултурен календар и др. Във всяка държава бе издадена и разпространена международна книжка с детски разкази по истински истории “Share your GOOD story”/„Сподели твоята добра история“/. Повече от 50 деца и учители от пет държави участваха в забавни състезателни игри Respect Cup, Eco Fashion Show, изработваха български сувенири, танцуваха и се забавляваха заедно. Проектът „Моята Националност е ЧОВЕК“ е награден със статуетка и сертификат за качество от Центъра за Развитие на човешките ресурси и Министерство на Образованието...още

"Аз знам какво е агресия и имам решение" - Двугодишен /2011 - 2013/ международен проект по програма "Коменски", съвместно с още 4 европейски държави - Полша, , Италия, Турция  и Германия. Целта на проекта е учениците от различни държави да се учат на толерантност. Участниците в проекта съвместно ще търсят решения как по мирен път да преодоляват проблемите - без грубост, насилие и обиди. Ще се учат свободно да изразяват мнението си."АМИЧИТА" - Двугодишен /2009 - 2011/ международен проект по програма "Коменски", съвместно с още 8 европейски държави - Швеция, Испания,Полша, Румъния, , Италия, Англия, Чехия и Германия. Целта на проекта е учениците от различни държави да преоткрият известни личности и герои в областта на историята и литературата, спорта и културата."МОЯТ ГРАД" - Двугодишен /2007 - 2019/ международен проект по програма "Коменски", съвместно с още 4 европейски държави - Полша, Гърция, Италия и Турция. Целта на проекта е учениците от различни държави да обменят информация за факти и събития свързани с родния им град. Във фокуса на проекта са различни аспекти от живота - ежедневие, музика, спорт, култура, религия и природа. 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню