ЦОУД 1 - 7 кл - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Програма
 
. Седмично разписание на часовете в ЦОУД

I и II клас

1. Обяд. Дейности по организиран отдих и физическа активност                 от 12.10 ч. до 12.45 ч.
2. Дейности по организиран отдих и физическа активност                           от 12.45ч. до 13.20 ч.
3. Самоподготовка                                                                                    от 13.20ч. до 13.55 ч.
4. Самоподготовка                                                                                    от 14.15ч. до 14.50 ч.
5. Занимания по интереси                                                                        от 15.00ч. до 15.35 ч.
6. Занимания по интереси                                                                        от 15.35 ч. до 16.10 ч.

III и IV клас
при пет часов учебен ден - край на 5 час 12.10

1. Обяд. Дейности по организиран отдих и физическа активност        от 12.20 ч. до 13.00 ч.
2. Дейности по организиран отдих и физическа активност                 от 13.00 ч. до 13.40 ч.
3. Самоподготовка                                                                           от 13.40 ч. до 14.20 ч.
4. Самоподготовка                                                                           от 14.30 ч. до 15.10 ч.
5. Занимания по интереси                                                                от 15.20 ч. до 16.00 ч.
6. Занимания по интереси                                                                от 16.00 ч. до 16.40 ч.

при шест часов учебен ден - край на учебния час 12.55 ч

1. Обяд.Дейности по организиран отдих и физическа активност     от 13.00 ч. до 13.40 ч.
2. Дейности по организиран отдих и физическа активност              от 13.40 ч. до 14.20 ч
3. Самоподготовка                                                                        от 14.20 ч. до 15.00 ч.
4. Самоподготовка                                                                        от 15.10 ч. до 15.50 ч.
5. Занимания по интереси                                                             от 15.50ч. до 16.30 ч
6. Занимания по интереси                                                             от 16.30 ч. до 17.10 ч
.

V и VI клас

при шест часов учебен ден край на учебния час 13.10 ч

1. Обяд. Дейности по организиран отдих и физическа активност   от 13.20 ч. до 14.00 ч.
2. Самоподготовка                                                                      от 14.00 ч. до 14.40 ч.
3. Самоподготовка                                                                      от 14.50ч. до 15.30 ч.
4. Самоподготовка                                                                      От 15.40 ч. до 16.20 ч.
5. Занимания по интереси                                                           От 16.20 ч. до 17.00 ч.
6. Занимания по интереси                                                           От 17.00 ч. до 17.40 ч.


V и VI клас
при седемчасов учебен ден

1. Обяд. Дейности по организиран отдих и физическа активност    от 14.00 ч. до 14.30 ч.
2. Самоподготовка                                                                       от 14.30ч. до 15.10 ч.
3. Самоподготовка                                                                       От 15.20 ч. до 16.00 ч.
4. Самоподготовка                                                                       От 16.10ч. до 16.50 ч.
5. Занимания по интереси                                                            От 17.00 ч. до 17.40 ч.
6. Занимания по интереси                                                            От 17.40ч до 18.20 ч

• Факултативните учебни часове и извънкласните дейности се провеждат след края на учебните занятия
• Консултациите с учителите по предмети , както и в ЦОУД се провеждат по график,утвърден от директора.


Директор :
/Силвия Траилова /


 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню