Славейче - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

 
 
Клуб МУЗИКА
 Тематична област: Изкуства и култура,
Тематична подобласт: Сценични и танцови  изкуства
Ръководител : Елена Беделева
Занимания с ученици от 1до 7 клас
Време на провеждане  - вторник ,начало  14.10  часа
Място на провеждане –стая 212
Брой ученици – 22
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню