Административни услуги - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

 
 
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ОУ"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"


 Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от училище, извършващо задължително предучилищно образование


            
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища
 

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню