Оферти търгове - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

За нас
 
 
 
20.08.2019            ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ                                                                                                                               
вторник                                                                                                                                                                     
Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти:  
 1.Павилион за закуски с площ 48 кв.м., находящ се в сградата на ОУ „Христо Смирненски" гр.Хасково - с начална тръжна месечна наемна цена 96,00 лв. без ДДС;
   2. Павилион /книжарница/ с площ 25 кв.м., находящ се в двора на ОУ „Христо Смирненски" гр.Хасково - с начална    тръжна месечна наемна цена 50,00 лв. без ДДС...
                                                                                                                                                                                   

 
 
 
20.08.2019           ЗАПОВЕД ЗА ЗАЯВИТЕЛИ ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД"   И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"                      
вторник                                                                                                                                                                     
ЗАПОВЕД №739 /20.08.2019 г. на основание чл.13г, ал.1 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема „Училищен плод" и Схема „Училищно мляко" ...
                                                                                                                                                                                   

 
 
 
09.08.2019     ОБЯВЛЕНИЕ СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД И УЧИЛИЩНО МЛЯКО"                                              
четвъртък                                                                                                                                                                     
ОБЯВЛЕНИЕ зa набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод" и Схема „Училищно 
мляко"

ПРИЛОЖЕНИЕ за доставка на продуктите по съответната схема за нуждите на Учебното заведение за периода на трите  учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 година.

                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню