Документи - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

 
Нормативни документи  


       ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И  
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ   
       НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование   виж
       НАРЕДБА № 6 ЗА УСВОЯВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК
       НАРЕДБА № 10 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ... виж
                                  НАРЕДБА № 11 ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО... - виж
                                  НАРЕДБА № 12 ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ... - виж
                                  ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - виж
    
     

                ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН           
                                  УЧЕБЕН ПЛАН - първи клас
                                  УЧЕБЕН ПЛАН - пети клас
                                  ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
                                  ПЛАН ЗА КВАЛИФИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
                                  ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню