Обществен съвет - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

 
          Правилник 
           за създаването , устройството и дейността на обществените съвети към детски градини и училища.


       
         по чл. 7, ал. 2 , т.1Б от Правилник за създаването , устройството и дейността на обществените съвети към  детски   градини и училища.
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню