Национални проекти - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

 
 
 


НАЦИОНАЛНИ
 
 
Програма "Роботика за България"

           Образователна инициатива "Часът на Иви и Енчо

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА МОН

   
    Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", Дейност 2 и Дейност 4

    НП "Без свободен час " , Модул "Без свободен час в училище" 

    НП"Ученически олимпиади и състезания" ,модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в   ученически олимпиади" 

   "ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование

    НП "Профилактика и рехабилитация на педагогически специалисти

    НП "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала

    НП "Отново заедно"

    Проект "Образование за утрешния ден" по ОП " Наука и образование за интелигентен растеж",Дейност 6 


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню