Проекти - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Проекти

 
 
Разговор с координатора на проекта г-жа Матанова                                               галерия

Как се роди идеята за проекта „Моята националност е човек“?         
Идеята на проекта не е нова за мен. Тя e продължение на друг европейски проект, по който работихме  в продължение на две години, от 2011 до 2013 г. и се нарича „Аз знам какво означава насилие и имам решение“. В основата и на двата проекта е идеята за толерантността и хуманността. Днес, когато живеем в един материален и високотехнологичен свят, често забравяме едно истински важно нещо-да бъдем хора.
Каква е целта?
От най-ранна възраст децата трябва да се възпитават в толерантност, да възприемат различните. Няма дете родено расист или дете, което да мрази. Няма значение къде живеем, каква е нашата националност, религия, цвят на кожата, пол, възраст, социален статус. Всички сме хора с равни права, заслужаваме достойно отношение и уважение. И по същия начин, разбира се, трябва да се отнасяме и ние към останалите.
Друга цел на проекта е опознаване на различни европейски култури, работейки съвместно с деца от Латвия, Италия, Румъния и Гърция.
И не на последно място е развитието на уменията за говорене на английски език.
Кои са участниците от нашето училище и по какви критерии избирате ученици и учители?
В дейностите по проекта могат да участват всички ученици, които желаят. За да има всеки достъп до информацията за предстоящите събития, ще поставим информационно табло на „стената“ на проекта. На втория етаж, срещу канцеларията, се намира и стаята на проекта. Там винаги всички са добре дошли!
Част от дейностите по проекта са свързани с пътувания до партньорските държави. Разбирам, че ви интересува как се избират децата, които ще пътуват. Има важни критерии, които спазваме. Ето някои от тях:
1/ Активно участие в дейностите по проекта.
2/ Отлично поведение. Този критерий е много важен, защото пътувайки в чужбина, учениците  представят не само себе си, но и България. Това е голяма отговорност.
3/ Отлични резултати по английски език.
По отношение на учителите има създаден екип, в който участват г-жа Тилева, г-жа Бакалова, г-жа Митрева, г-жа Арнаудова и аз. Ще работим заедно, защото имаме съвместен, много успешен опит от предишни проекти.
Как родителите участват в този проект?
Родителите ще бъдат поканени да участват в някои дейности:
музикален фестивал „Пеещи семейства“, спортни състезания, създаване на интеркултурен календар, запознаване с различните религии. Някои ще имат възможност да посрещнат у дома дете от друга държава. Така се създават приятелства за цял живот.
Какви дейности ще реализирате в хода на проекта?
Проектът е в самото начало. До сега сме създали сайт на проекта, провели сме състезание за лого. Победители са Лозко Пилев от 4-ти В клас и Надежда от 4-ти А клас. Проведохме анкета с 6-ти и 7-ми клас на тема „Спазват ли се човешките права в нашето училище?“
В продължение на една седмица от 23 до 27 ноември в нашето училище гостуваха учители от партньорските държави. След две години ще бъдем домакини на още една транснационална среща.
Предстоят разнообразни дейности, свързани с религия, музика, спорт, екология, литература, изкуство, хранене.
Какво предстои по проекта?
През месец януари ще започне дейност център „Моята националност е ЧОВЕК“. Ще участват представители на всички класове.
Какви са очакванията за развитието на проекта?
„Моята националност е ЧОВЕК“ ще излезе извън рамките на нашето училище. Предстоят съвместни дейности с ученици от други хасковски училища и градове в страната, а също и в чужбина. 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню