Национални проекти - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

 
 
 
 


НАЦИОНАЛНИ
 
 
 
 
Програма "Роботика за България"

           Образователна инициатива "Часът на Иви и Енчо

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА МОН

        
    Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", Дейност 2 и Дейност 4
    НП "Без свободен час " , Модул "Без свободен час в училище" 
    НП "Заедно в изкуствата и спорта"
    НП " Успех за теб" по програма "Образование"
    Схеме "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" на ДФ Земеделие
    Образователна инициатива Часът на Иви и Енчо"
    НП"Ученически олимпиади и състезания" ,модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в   ученически олимпиади" 
   "ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование
    НП "Профилактика и рехабилитация на педагогически специалисти
    НП "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала
    НП "Отново заедно"
    Проект "Образование за утрешния ден" по ОП " Наука и образование за интелигентен растеж",Дейност 6 


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню