Профил на купувача 1 - ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Профил на купувача 1

 
 
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и поддържане профила на купувача на ОУ"Христо Смирненски" - Хасково
 
15.02.2017
Договор 02/15.02.2017 за доставка на закуски
 
 
13.02.2017
Доклад на комисията за резултатите отработата на комисията за разглеждане , оценка и класиране на получените оферти...
 
 
13.02.2017
Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти....
 
 
13.02.2017
Решение №408/13.02.2017 за класиране на участниците и определяне на изпълните на обществена поръчка.
 
 
06.02.2017
Заповед №388/06.02.2017 за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти. 
 
06.02.2017
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.

 
 
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА с предмет: „Приготвяне и доставка на закуски за учениците от ПГ и начален етап /1-1V клас/ в ОУ „Христо Смирненски"- Хасково през 2017г
 
 
27.01.2017
Документация за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП) с предмет: „Приготвяне и доставка на закуски за учениците от ПГ и начален етап (I-IV клас) в ОУ „Христо Смирненски"- Хасково през 2017 г. 
 
 
27.01.2017
ОБЯВА  за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 
 
27.01.2017
РЕШЕНИЕ №369/27.01.2017 г.
На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл. 22, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки
 
 
27.01.2017
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА 
 
 
 


Архив 2014/2015Архив 2015/2016
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню