ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:


ОУ"Христо Смирненски" разкрива прием на Подготвителна група за 2021/2022 г
 ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМ в ПГ се приемат от 12.05.2021 г до 15.06.2021 г,  ОТ 08.30 ДО 16.З0 Ч


ОУ"Христо Смирненски" открива прием за 5 паралелки първи клас за 2021/2022 г
ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС СЕ ИЗВЪРШВА ЕЛЕКТРОННО ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ХАСКОВО НА СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО
ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПОДАДЕ ЕЛЕКТРОННО ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА ПРИЕМ, ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА И НА МЯСТО В УЧИЛИЩЕТО ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ И СЛЕДНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИЕМ:
СУТРИН ОТ 08.30 ДО 12.З0 Ч
СЛЕД ОБЯД ОТ 13.00 ДО 16.30 Ч
07.052021                ОБУЧЕНИЕ на учениците за месец МАЙ                      
петък                                                                                                 

 На вниманието на учениците и учителите 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Съгласно Заповед № РД 09-1028/29.04.2021 година на министъра на образованието и науката за учениците от V до XII клас във всички училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Р България, в периода от 1.05.2021 г. до 31.05.2021 г. обучението на учениците от V до XII клас, ....
.03.2021            РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ                                       
петък                                                                                               
 

                                                                                                                 

 
ГРАФИЦИ 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
google3c18e0d80fa7dae5.html
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню