Начало - Основно училище Христо Смирненски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

 

  ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК
-------------------------
  НОВИНИ
-----------

-------------
  КЛУБНА ДЕЙНОСТ
-------------------------

  ПРОЕКТИ
-------------------------

  ДОКУМЕНТИ
-------------------------

 УЧЕНИЧEСКИ ИЗЯВИ
-------------------------

  ГОРДЕЕМ СЕ ТЯХ
-------------------------

  НВО
-------------------------

  РАЗЛИЧНИЯТ ЧАС
-------------------------

-------------------------
  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
-----------------------------
Основно училище "Христо Смирненски"

 

        Училището е създадено през 1957 г. и  е утвърдено  средище на духовната изява и  огнище на националните традиции. Днес ОУ “Христо Смирненски” е осъвременено. Оборудвани са специализирани кабинети, класни стаи и компютърни кабинети, прилага се мултимедийно обучение, проектно - базирано обучение и обучителните софтуери - "Джъмпидо", "Bee Boot" и "Еnvision" . Функционират два физкултурни кабинета.
        Учениците на училището масово участват и печелят призовите места в олимпиади, конкурси и състезания.
           ОУ"Христо Смирненски" успешно работи по национални и международни проекти.
РЪКОВОДСТВО
книжка за първокласника
книжка за първокласника
книжка за първокласника
 
ПРИОРИТЕТИ
-------------------------------------------------------------------------------------------------
    Обучение на подрастващото поколение в съответствие с новите обществени реалности и възпитание на учениците в духа на демократичните принципи на гражданското общество и европейската интеграция.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
     Внимание и грижа за личностното развитие на всяко дете и превръщане на училището в територия на учениците.
------------------------------------------------------------------------------------------------
     Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище е осигуряване на многообразие от дейности и възможности за избор на ученика.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------
     Реновиране на  вътрешна и външната среда на училището.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------
     Работа по проекти на национално и европейско ниво.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------
    Удовлетворяване специфичните образователни потребности на учениците.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------
   Осигуряване на  ред и защита на децата в училището.
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню