ОУ" Христо Смирненски"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

26.11.2021          "Пресичам безопасно с TEDI"                            
петък                                                                                                    
Кампания за безопасност на движението по пътищата "Пресичам безопасно с TEDI", организирана съвместно с КАТ " Пътна полиция " и Министерството на образованието. Организатор е ,,Тимбарк България,, ЕООД. Учениците от 3"д" клас научиха по забавен начин как да спазват правилата като пешеходци, пътници и водачи на ПС. Те приложиха знанията си за частите на велосипеда и правилата, които трябва да спазват като водачи. Полезно и забавно!
От 24.11.2021 г до 30.11.2021 г присъствено в училище ще учат -    5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 6в, 6г.
От 01.12.2021 до 07.12.2021 г присъсгвено в училище ще учат -     6а, 6б, 7а,7б, 7в, 7г, 7д.
Занималните на 6 клас ще учат онлайн.
Начало на часовете - 9.00 ч
Часовете при онлайн обучение - 30 мин, часовете при присъствено обучение - 40 мин.


   Условия на извънредна епидемична обстановка в училищата - насоки за обучение и действия

ГРАФИЦИ        
 
29.10.2021           ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА                                    
петък                                                                                                    
 УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,
     Във връзка с писмото   на РЗИ - Хасково от 28.10.2021 год , поради достигната 14 дневна заболеваемост между 500 и 750 на 100 000 население и Заповед № РД -01- 856 /19.10.2021 год. на министъра на здравеопазването за преустановяване присъствените уч.занятия на 50% от паралелките в училището както следва:
От  02.11.2021г    до 04.11.2021г  в  ОРЕС  ще бъдат  -  3, 5 и 6 клас
От 05.11.2021г    до 11.11.2021г   в ОРЕС   ще бъдат  -  2, 3 и 6 клас
    Учениците от 1, 4 и 7 клас ще учат присъствено
    Информация за организацията на обучението в електронна среда е посочена в платформата Shkolo.bg
                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
google3c18e0d80fa7dae5.html
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню